تبلیغات
معرفی راههای کسب درآمد از اینترنت - آشنایی با خطاهای مودم

با ما باشید.
600= اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا ظاهر می شود .
601= راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
602= Port هم اكنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود .
603= بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است .
604= اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605= نمی تواند اطلاعات Port را تعیین كند .
606= Port شناسایی نمی شود .
607= ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
608= راه انداز مودم نصب نشده است .
609= نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610= بافر ندارد .
611= اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
612= مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
613= فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614= سرریزی بافر .
615= Port پیدا نشده است .
616= یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617= Port یا دستگاه هم اكنون قطع می باشد .
618= Port باز نمی شود ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ) .
619= Port قطع می باشد ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ) .
620= هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621= نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
622= فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
623= نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
624= نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
625= اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626= رشته را نمی تواند بارگذاری كند .
627= كلید را نمی تواند بیابد .
628= Port قطع شد .
629= Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود.( درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی ) .
630= Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
631= Port توسط كاربر قطع شد .
632= اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633= Port هم اكنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است ( راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است ) .
634= نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .
635= خطا مشخص نشده است .
636= دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637= رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
638= زمان درخواست به پایان رسیده است .
639= شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640= خطای NetBIOS رخ داده است .
641= سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642= كی از اسامی NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد ( دو كامپیوتر می خواهند با یك اسم وارد شوند ) .
643= Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644= شما popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد .
645= Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است .
646= حساب در این موقع روز امكان log on وجود ندارد .
647= حساب قطع می باشد .Admin Logo
themebox Logoدانلود موزیک ، دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم