تبلیغات
معرفی راههای کسب درآمد از اینترنت - نکات و اصطلاحات مهم در اینترنت

با ما باشید.

عضو فعال

Active member

تبلیغ كردن – انتشار دادن

Advertise

مربوط ساختن – پیوسته

Affiliates

موافقت

Agreement

دردسترس - موجود

Available

منفعت

Benefit

سال تولد

Birth

انعام - جایزه

BONUS

پول نقد – دریافت كردن

Cash

كمیسیون – حق العمل

Commission

تایید

Confirmation

كشور

Country

كارت اعتباری

Credit card

سپردن – ذخیره كردن

Deposits

كسب كردن

Earn

معاوضه  - مبادله

Exchange

رایگان

Free

جنسیت

Gender

بین المللی

International

درمیان همه ملتها

Internationally

پیوستن – عضو شدن

Join

مرحله

Level

عضو

Member

عضویت

Membership

پرداخت شبكه ای

NetPay

پیشنهاد كردن – تقدیم كردن

Offers

فرصت - مجال

Opportunity

سفارش

Order

پرداخت

Paid

یك حساب ارزی

Pay Pal

پرداخت

Payment

پرداخت خارج شده

Payout

امتیاز

Point

برنامه

Program

از گرو در آوردن

Redeem

ارجاعی

Referral

درخواست

Request

ارسال

Send

بالا رفتن – ترقی كردن – عضو شدن

Sign up

مصرف كردن – خرج كردن

Spend

یک نوع حساب ارزی

Storm Pay

برنده

Winners

وظیفه – كار

Task

درخواست برداشت پول

Withdraw


 

Admin Logo
themebox Logoدانلود موزیک ، دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم